Otázky a odpovědi: Prodej rodinného domu a jeho zdanění

Vydáno: 8 minut čtení

Klientka – fyzická osoba (nepodnikatel) – prodala v roce 2020 rodinný dům, který si postavili s manželem částečně svépomocí a částečně s pomocí dodavatele. Pozemek i RD je zapsaný pouze na klientku. Pozemek, na kterém je dům postaven, byl klientce před dvěma lety darován manželovými rodiči, stavba byla financována z hypotečního úvěru sjednaného na oba manžele, úroky si odečítal z daní manžel. Tento úvěr má být předčasně splacen v lednu 2021 penězi získanými za prodej RD, jak vyplývá z kupní smlouvy. Klientka v tomto domě bydlela od července 2020 dosud. V listopadu 2020 byla sepsaná kupní smlouva na prodej RD s platebními podmínkami: – 500 000 Kč do 5 dnů od podepsání smlouvy (11/2020) – skutečně proběhlo, – zbylé 4 mil. Kč na dvě části v lednu 2021, a to na účet advokáta. Ten složené peníze vyplatí prodávající-klientce částečně po podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a zbytek po zápisu nového vlastníka nemovitosti do katastru, jak vyplývá z kupní smlouvy. V únoru 2021 koupila pro vlastní bydlení byt za 2 mil. Kč, který bude rekonstruovat. 1. Jaké povinnosti (co se týče daní) z uvedeného pro fyzickou osobu vyplývají? 2. Za jaké období má fyzická osoba podat daňové přiznání – bude podávat přiznání i za rok 2020 na částečný příjem nebo až za rok 2021 na celkovou částku? 3. Co všechno musí zdanit, resp. co může od daně osvobodit, jaké výdaje/náklady může proti příjmu/tržbě uplatnit ke snížení základu daně? 4. Může cena za koupený byt snížit základ daně prodaného RD? Mohou se nějakým způsobem použít i případné náklady na rekonstrukci koupeného bytu? 5. Pokud bude muset zdanit v roce 2020 příjem části platby za RD (500 000 Kč) – co všechno si může od této částky odečíst? 6. Bude muset manžel dodanit odečtené úroky z hypotečního úvěru? Pokud ano, za které období bude muset dodanění provést, když zápis nového vlastníka v katastru byl proveden v lednu 2021?

Otázky a odpovědi: Prodej rodinného domu a jeho zdanění
Ing.
Jan
Kašpar
1. Jaké povinnosti (co se týče daní) z uvedeného pro fyzickou osobu vyplývají?
Obecně lze říci, že se s popsanou situací váží následující daňové povinnosti:
zdanění příjmů z prodeje, případně uplatnění osvobození v oblasti daně z příjmů fyzických osob,
ohlášení příjmů osvobozených od daně z příjmů,
podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021 kde se uvede prodej rodinného domu a pozemku a následně daňová přiznání na rok 2022, kde se uvede pořízení b