Otázky a odpovědi: Adresa cizince v daňovém přiznání

Vydáno: 2 minuty čtení

Cizinec – daňový rezident ČR má adresu hlášeného pobytu v Hradci Králové. Svou adresu má také na Slovensku v Breznu. Jakou adresu uvede na ř. daňového přiznání 09-15 – Adresa místa pobytu v den podání přiznání? Uvede dále také adresu, kde se obvykle zdržoval na ř. 16-21, nebo nikoliv? Pokud by cizinec adresu hlášeného pobytu neměl, jakou by uvedl – tu na Slovensku nebo kde se obvykle zdržoval? A vyplnil by obě adresy na ř. 16-21 a 09-15 či pouze jednu? Byl by stejný postup u rezidenta i nerezidenta?

Otázky a odpovědi: Adresa cizince v daňovém přiznání
Ing.
Tereza
<

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád