Otázky a odpovědi: Poskytnutí finančních prostředků pozůstalé rodině

Vydáno: 3 minuty čtení

Zemřel otec rodiny, jehož přátelé a známí se dobrovolně rozhodli poskytovat pozůstalé rodině (manželce a malé dceři) finanční příspěvky na transparentní účet zřízený u jedné z bank, která tyto účty zřizuje. Jakým způsobem, vyplývá-li tato povinnost ze zákona, se tyto příspěvky zdaňují? Účet je zřízen na fyzickou osobu (kamaráda zemřelého), který tyto finanční prostředky předá rodině v hotovosti.

Otázky a odpovědi: Poskytnutí finančních prostředků pozůstalé rodině
Josef
Rajdl
Daní z příjmů v ČR jsou mj. zdaňovány i bezúplatné příjmy. Předpokládám, že obdarovanou bude v tomto případě pozůstalá manželka po zemřelém kamarádovi skupiny dárců, aby se v celé záležitosti ještě nekomplikovala situace s nakládáním s prostředky dítěte. Pokud je příjemcem daru fyzická osoba a nejedná-li se o bezúplatný příjem související s výkonem závislé či samostatné činnosti, pak tento bezúplatný příjem spadá pod ostatní příjmy dle § 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). V § 10 odst. 3 písm. c) bodu 5 ZDP lze také najít osvobození od daně z příjmů, jedná-li se např. o tyto příjmy: „bezúplatné příjmy nabyté příležitostně, pokud jejich úhrn od téhož poplatníka ve zdaňovacím období nepřevyšuje částku 15 000 Kč“.
Pokud dané příjmy překročí od téhož poplatníka ve zdaňovacím období částku 15 000 Kč, zdaňuje se celá jejich výše. Tyto příjmy se zdaňují v rámci daňového přiznání a konečná výše daně závisí na celkových příjmech, protože v rámci daňového přiznání lze využít daňové úlevy na poplatníka či na vyživované dítě, kterými lze odvodové povinnosti snížit. Z informací tak, jak jsou uvedeny, nelze určit, zda v daném případě ke zdanění dojde.
V situaci popsané v dotazu stojí určitě za zvážení věnovat více úsilí tomu, aby daná situace byla vhodně řešena. Pokud vše bude realizováno tak, jak je popsáno, mělo by být zřejmé, že peníze byly předány v hotovosti jako dar, a pokud je předal jeden zástupce, tak by mělo být i zřejmé, že je předal v rámci zastupování ostatních přátel. Při využití výše uvedeného osvobození od daně také musí být zřejmé, jaká částka, od koho směřovala, což by s ohledem na existenci transparentního účtu nemělo být problém zajistit. Obvykle by mělo být možné v obdobné těžké sociální situaci vše nastavit tak, aby nemuselo dojít v konečném důsledku k odvodu daně, v některých případech by to však vyžadovalo např. zapojení nějaké právnické osoby a využití osvobození od daně dle § 4a písm. k) ZDP, který obsahuje osvobození bezúplatných příjmů na humanitární nebo charitativní účel nebo z veřejné sbírky.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2021.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů