Otázky a odpovědi: Stravenkový paušál nad limit

Vydáno: 1 minuta čtení

Pokud bude zaměstnavatel svým zaměstnancům poskytovat vyšší stravenkový paušál, a tento nadlimitní příspěvek na stravování by hradil ze zisku, podléhá i tak odvodům na pojistné a zdanění u zaměstnanců?

Otázky a odpovědi: Stravenkový paušál nad limit
Ing.
Ivana
Pilařová
Na základě ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP je zřejmé, že výše peněžního příspěvku na stravování není nijak limitována, co se týče daňové účinnosti nákladů u zaměstnavatele. Je tedy zcela zbytečné část stravenkového paušálu hradit z daňově neúčinných nákladů či z fondu tvořeného ze zisku.
Z pohledu zaměstnance je od daně osvobozen pouze peněžní příspěvek, který za směnu [definice v § 24 odst. 2 písm. j) bodu 4 ZDP] nepřesáhne maximální limit. Tento maximální limit je pro rok 2021 stanoven na částku 75,60 Kč. Jakékoliv překročení limitu již není (ve výši přesahující limit) od daně osvobozeno, jedná se o zdanitelný příjem, který se také zahrnuje do vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění. Skutečnost, že část příspěvku bude zaměstnavatelem poskytnuta z jeho daňově neúčinných nákladů či z fondu tvořeného ze zisku, na dané věci nic nemění.
Související ustanovení:
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2021.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů