Paušalizace cestovních náhrad

Vydáno: 6 minut čtení

O paušalizaci cestovních náhrad zaměstnanců při jejich pracovních cestách (tuzemských i zahraničních) se snaží většina jejich zaměstnavatelů. Je to pochopitelné, protože paušalizace vždy znamená zjednodušení poskytování náhrad. Podstatným problémem v této souvislosti však vždy zůstává splnění stanovených podmínek pro tento právní úkon.

Paušalizace cestovních náhrad
JUDr.
Marie
Salačová
Platnou právní úpravu předmětného právního úkonu představuje ustanovení § 182 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“). V tomto ustanovení je přesně stanoveno, že při sjednání paušální měsíční nebo denní částky cestovní náhrady, popřípadě při jejich

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce