Daňové zvýhodnění na vyživovaného studenta střední a vysoké školy

Vydáno: 19 minut čtení

V příspěvku se zaměříme na problematiku daňového zvýhodnění u studentů středních a vysokých škol, jehož podmínky vyplývají kromě zákona o daních z příjmů ze zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní sociální podpoře “), ze zákona č. 561/2004 Sb. , školského zákona (dále jen „školský zákon “) ve znění zákona č. 284/2020 Sb. , změna školského zákona a ze zákona č. 111/1998 Sb. , o vysokých školách, ve znění zákona č. 495/2020 Sb. , změna zákona o vysokých školách .

Daňové zvýhodnění na vyživovaného studenta střední a vysoké školy
Ing.
Ivan
Macháček
 
Kdo má nárok na daňové zvýhodnění?
Podle § 35c odst. 1 zákona č. 596/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“ nebo „ZDP“) má poplatník daně z příjmů fyzických osob nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti
na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, pokud poplatník neuplatňuje slevu na dani z titulu investičních pobídek podle § 35a a § 35b ZDP. Jedná se o částky daňového zvýhodnění:
15 204 Kč ročně na jedno vyživované dítě,
19 404 Kč ročně na druhé dítě, a
24 204 Kč ročně na třetí a každé další dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.
Podle § 35c odst. 6 ZDP se
za vyživované dítě poplatníka pro účely daně z příjmů považuje
dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě, které přestalo být u tohoto poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči, dítě druhého z manželů, vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je:
-
nezletilým dítětem,
zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let
, jestliže mu není přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, a