Zákon o kompenzačním bonusu II. generace, aneb Co (ne)překvapí

Vydáno: 15 minut čtení

S podzimní vlnou pandemie přicházejí ruku v ruce také „podzimní“ kompenzace v podobě zákona č. 461/2020 Sb. – zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru (účinnost od 14. 11. 2020). Pokud očekáváme obdobný rozsah a obsah zákona, který vyšel na jaře (zákon č. 159/2020 Sb. , ve znění dalších tří novelizací), budeme v tomto článku poprvé, nikoliv však naposledy, překvapeni. Nový zákon je kompenzačním bonusem „II. generace“. V porovnání s jarním zákonem vykazuje značné odlišnosti jak formální, tak i (a to především) obsahové.

Zákon o kompenzačním bonusu II. generace, aneb Co (ne)překvapí
Ing.
Ivana
Pilařová
Poznámka redakce:
Článek byl doplněn o aktualizaci k 1. 1. 2021 – viz níže část 10: NOVELIZACE OD 1. 1. 2021.
 
1 Úvod
Úkolem tohoto článku není podrobný výklad všech ustanovení nového zákona, ale upozornění na možná překvapení a zásadní odlišnosti ve vztahu k „jarnímu“ zákonu o kompenzačním bonusu. Hned v úvodu je však potřeba podtrhnout, že počet příjemců kompenzačního bonusu z podzimní vlny bude oproti počtu žadatelů z jarní vlny značně redukovaný.
 
2 Souhrn nejpodstatnějších změn
Některé změny jsou viditelné na první pohled, proto jimi začneme:
Jediný zákon pokrývá všechny subjekty kompenzačního bonusu – OSVČ, společníky s. r. o. i příjemce příjmů z dohod konaných mimo pracovní poměr.
Bonusová období jsou definována v přímé návaznosti na vyhlášení nouzového stavu a jeho jednotlivá prodloužení.
Předmět kompenzačního bonusu je podstatně více navázán na přímý zákaz samostatné výdělečné činnosti podle krizového zákona (zákon č. 240/2000 Sb.) či opatření jednotlivých ministerstev nebo na bezprostředně související omezení výkonu činnosti.
Existenci předmětu kompenzačního bonusu je nutné zkoumat v každém jednotlivém dni bonusového období.
Naprostou novinkou je definice rozhodného období a povinná analýza struktury příjmů fyzické osoby za toto období.
Pokud zakázané či omezené činnosti přinášely v rozhodném období převažující část příjmů fyzické osoby, pak je splněna provázanost subjektu a předmětu kompenzačního bonusu.
Překvapení
a)
Příjem ze závislé činnosti zdaňovaný zálohovou daní neznamená automatickou diskvalifikaci z možnosti podání žádosti o kompenzační