Otázky a odpovědi: Kdy má OSVČ povinnost zřízení provozovny?

Vydáno: 2 minuty čtení

OSVČ poskytuje účetní služby v rodinném domě, ve kterém bydlí (má zde trvalý pobyt), avšak dům nevlastní. Dům je pouze v majetku přítele. V domě má svoji kancelář, kde účtuje. Klienti předávají doklady na různých místech, do kanceláře v domě nechodí. Musí si tato účetní zřídit v rodinném domě provozovnu, nebo jí stačí jen místo podnikání? A pokud musí zřídit provozovnu, potřebuje k tomu od přítele nějaké písemné povolení, nebo stačí trvalý pobyt, který zde účetní má?

Otázky a odpovědi: Kdy má OSVČ povinnost zřízení provozovny?
Ing.
Petra
Konderlová
Dle § 17 odst. 1 živnostenského zákona se provozovnou rozumí prostor, v němž je živnost provozována, pokud se liší od adresy sídla fyzické osoby OSVČ. Fyzická osoba má nahlášenu na živnostenském úřadě, zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení jen jednu adresu svého sídla. Dle této adresy fyzická osoba podnikatel spadá místně pod zmíněné příslušné úřady.
Adresa sídla je adresa, kde se podnikatel rozhoduje, řídí své podnikání a je zde přebírána úřední a jiná korespondence. S touto adresou fyzická osoba uzavírá smlouvy, vystavuje faktury. Sídlo fyzické osoby je jen jedno. Zároveň k sídlu fyzické osoby může mít podnikatel provozovnu nebo může mít více provozoven.
Sídlem fyzické osoby bývá zpravidla adresa trvalého pobytu. Jestliže podnikatel nahlásí živnostenskému úřadu jinou adresu, než dle trvalého pobytu, musí doložit oprávnění k užívání této adresy, např. souhlasem s umístěním sídla. Vzhledem k tomu, že OSVČ má trvalou adresu v domě svého přítele, má na této adrese i sídlo, pak tuto adresu nemusí živnostenskému úřadu hlásit jako provozovnu. Sídlo slouží zároveň i jako jediná provozovna.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.