Kompenzační bonus pro uzavřené provozovny, kulturu a sport

Vydáno: 11 minut čtení

Připomeňme si, že v jarních měsících letošního roku byl v souvislosti s krizovými opatřeními přijatými z důvodu šíření pandemie COVID-19 vydán zákon č. 159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu, který byl novelizován zákony č. 234/2020 Sb. , č. 262/2020 Sb. a č. 331/2020 Sb. S ohledem na značné rozšíření epidemie na území ČR na podzim tohoto roku došlo k novému vyhlášení nouzového stavu a k omezení a zákazu určitých činností. Proto dochází k vydání zákona (sněmovní tisk č. 1055), který upravuje další daňový bonus na kompenzaci některých hospodářských následků bezprostředně souvisejících s omezením nebo zákazem podnikatelské činnosti v důsledku opatření přijatých orgány státní správy k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. Ke dni psaní příspěvku 9. 11. 2020 byl vládní návrh zákona ke kompenzačnímu bonusu schválen Poslaneckou sněmovnou, ale na základě jednání Senátu dne 29. 10. 2020 byl návrh zákona vrácen Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy.

Kompenzační bonus pro uzavřené provozovny, kulturu a sport
Ing.
Ivan
Macháček
 
Základní pravidla poskytnutí kompenzačního bonusu
Zatímco kompenzační
bonus
podle zákona č. 159/2020 Sb. a jeho novel
představoval plošné opatření, současný nový zákon cílí pouze na relativně omezený a jednoznačně definovaný okruh subjektů,
do jejichž činnosti bylo ze strany státu bezprostředně zasaženo cestou přímých zákazů či omezení, popřípadě v těsné souvislosti s těmito zákazy a omezeními.
Subjekty nového kompenzačního bonusu jsou proto pouze
:
osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným, jejichž činnost byla bezprostředně zakázána či omezena opatřeními státních orgánů,
resp. osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným, kteří dodávají zboží, služby či jiné výstupy těm podnikatelským subjektům, jejichž činnost byla zakázána nebo omezena opatřeními vlády,
a dále osoby činné na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, které pro uvedené podnikatelské subjekty pracují.
Přitom nový kompenzační
bonus
sdílí základní právní povahu, řadu parametr