Sazby DPH u dopravy a služeb souvisejících v roce 2020

Vydáno: 15 minut čtení

Podle § 47 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH ) se u služeb obecně uplatňuje základní sazba daně ve výši 21 %, s výjimkou služeb uvedených v přílohách č. 2 a č. 2a k zákonu o DPH . U služeb uvedených v příloze č. 2 se uplatňuje první snížená sazba daně (15 %) a u služeb uvedených v příloze č. 2a se uplatňuje druhá snížená sazba daně ve výši 10 %. Základní sazba daně ve výši 21 % se uplatňuje také u většiny služeb v oblasti služeb, a to s výjimkou některých přepravních služeb a služeb s nimi souvisejících, které jsou uvedeny v příloze č. 2 nebo v příloze č. 2a k zákona o DPH a také s výjimkou některých přepravních služeb a služeb s nimi souvisejících, na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně podle § 69 a § 70 zákona o DPH . V článku jsou nejprve shrnuta základní obecná pravidla pro stanovení sazeb daně u služeb. V dalším textu jsou vysvětleny postupy při stanovení sazeb daně u dopravy zboží i osob a také u služeb souvisejících podle aktuálně platné právní úpravy. V závěru jsou shrnuty podmínky, za nichž se dopravy a služeb souvisejících uplatní osvobození od daně.

Sazby DPH u dopravy a služeb souvisejících v roce 2020
Ing.
Václav
Benda
 
Obecné vymezení sazeb daně u služeb
Podle § 47 odst. 1 zákona o DPH se u zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty uplatňuje základní sazba daně ve výši 21 %, nebo první snížená sazba daně ve výši 15 %, nebo druhá snížená sazba daně ve výši 10 %. Toto základní vymezení sazeb DPH se od 1. 1. 2015 nezměnilo, platí tedy i v roce 2020 a bude platit i po 1. 1. 2021. Z § 47 odst. 2 zákona o DPH vyplývá, že u zdanitelného plnění se uplatní sazba daně platná ke dni vzniku povinnosti přiznat daň. Toto pravidlo platí i pro přijatou úplatu za zdanitelné plně­ní, u níž se uplatní sazba daně platná pro toto zdanitelné plnění ke dni vzniku povinnosti přiznat daň z přijaté úplaty podle § 20a odst. 2 zákona o DPH. V § 47 odst. 4 zákona o DPH je stanovena sazba daně u služeb, u nichž je stejně jako u zboží výchozí sazbou základní sazba ve výši 21 %. U služeb uvedených v příloze č. 2 se uplatňuje první snížená sazba daně (15 %) a u služeb uvedených v příloze č. 2a, která byla do zákona o DPH doplněna s účinností od 1. 2. 2019, se uplatňuje druhá snížená sazba daně ve výši 10 %. Základní sazba daně 21 % se uplatní také u stavebních a montážních prací, s výjimkou stavebních a montážních prací uvedených v § 48 a 49 zákona o DPH, u nichž se uplatní první snížená sazba daně ve výši 15 %. Podle