OSVČ a opravný Přehled ve zdravotním pojištění

Vydáno: 7 minut čtení

Jednou z pravidelných povinností OSVČ je každoroční podávání daňového přiznání finančnímu úřadu a návazně pak předkládání Přehledu té zdravotní pojišťovně, u které byla OSVČ pojištěna v kalendářním roce, za který tento Přehled podává. Pokud by OSVČ změnila v průběhu roku zdravotní pojišťovnu (k 1. 7. 2019), bylo by její povinností podat Přehled oběma zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto roce pojištěna. Příjmy a výdaje by byly rozděleny na polovinu, případně i s ohledem na minimum platné pro OSVČ. V případě dodatečné změny údajů o příjmech a výdajích, rozhodných pro placení daně a pojistného na zdravotní pojištění, je povinností OSVČ předložit opravné hlášení jak finančnímu úřadu, tak zdravotní pojišťovně. Protože se podání řádného i opravného Přehledu odvíjí ve zdravotním pojištění od podání řádného, resp. opravného či dodatečného daňového přiznání, proberme si nejprve ve zkratce jednotlivé druhy daňových přiznání.

OSVČ a opravný Přehled ve zdravotním pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
 
Řádné daňové přiznání
Je povinen podat každý daňový subjekt, kterému to zákon ukládá, nebo daňový subjekt, který je k tomu správcem daně vyzván. Daňový subjekt je povinen v řádném daňovém přiznání sám vyčíslit daň a uvést předepsané údaje i další okolnosti rozhodné pro vyměření daně. Daň je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání řádného daňového přiznání.
 
Opravné daňové přiznání
Podává daňový subjekt v případě, že již řád