Podvod na DPH - podezřelé platby

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 4. 2020, sp. zn. 7 Afs 495/2018 , www.nssoud.cz

Podvod na DPH – podezřelé platby
JUDr. Ing.
Ondřej

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty