Přenechání obchodování třetí osobě

Vydáno: 4 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 4. 2020, sp. zn. 4 Afs 145/2019 , www.nssoud.cz

Přenechání obchodování třetí osobě
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a. s.
K předpisům:

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty