Nesprávné použití přenesení daňové povinnosti z pozice dodavatele

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 2. 7. 2020, ve věci C-835/18, ECLI:EU:C:2020:520

Nesprávné použití přenesení daňové povinnosti z pozice dodavatele
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty