Nesprávné použití přenesení daňové povinnosti z pozice odběratele

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 11. 4. 2019, ve věci C-691/17, ECLI:EU:C:2019:327

Nesprávné použití přenesení daňové povinnosti z pozice odběratele
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a. s.