Otázky a odpovědi: Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně při poskytnutí kulturních služeb

Vydáno: 1 minuta čtení

Je založena právnická osoba, která nebyla založena za účelem podnikání (obecně prospěšná společnost). Společnost poskytuje kulturní služby (pořádání koncertů, výstav). Poskytování kulturních služeb společnost nemá zahrnuté ve svých stanovách mezi činnostmi, pro které byla založena (hlavní činnosti společnosti). Zároveň však na poskytování kulturních služeb nemá vydané živnostenské oprávnění. Kulturní služby poskytuje pravidelně. Z pohledu uplatňování daně z přidané hodnoty, tj. zda u poskytovaného plnění (kulturní služby) - bude uplatněno osvobození od daně bez nároku na odpočet daně dle § 61 písm. e) zákona o dani z přidané hodnoty či - bude plnění zdanitelné a bude uplatněna snížená sazba daně? Je tedy pro posouzení uplatnění osvobození od daně bez nároku na odpočet daně rozhodující, zda společnost má poskytování kulturních služeb vyjmenované v činnostech, pro které byla předmětná společnost založena (zřízena)? Pokud je rozhodující u poskytování kulturních služeb pro uplatnění osvobození od daně bez nároku na odpočet uvedení těchto služeb ve stanovách společnosti mezi činnostmi, pro které byla daná společnost založena, jak se postupuje v případě, když společnost má uvedeno ve svých stanovách u poskytováních obecně prospěšných činností slovo „zejména“?

Otázky a odpovědi: Osvo

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty