Otázky a odpovědi: Faktura za výstavbu hřiště v přenesené povinnosti ano či ne?

Vydáno: 2 minuty čtení

TJ Sokol, plátce DPH, si nechal postavit hřiště na volejbal. Dodavatel je plátce DPH. Musí být faktura vystavena v přenesené daňové povinnosti a Sokol pak odvede daň, ale neuplatní si nárok na odpočet (nebude z toho mít příjmy, protože je to jen pro potřeby členů), nebo může být faktura rovnou vystavena s daní s tím, že Sokol prohlásí, že má hřiště pro neekonomickou činnost?

Otázky a odpovědi: Faktura za výstavbu hřiště v přenesené povinnosti ano či ne?
Ing.
Zdeněk
Morávek
Jak vyplývá z § 92a odst. 2 ZDPH, režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění příjemce tohoto plnění nejedná jako osoba povinná k dani. Pokud by tedy TJ Sokol přijaté zdanitelné plnění, které jinak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, využil k činnosti, kterou nelze považovat za ekonomickou ve smyslu § 5 odst. 3 ZDPH, potom ohledně tohoto přijatého zdanitelného plnění TJ Sokol nevystupuje jako osoba povinná k dani a režim přenesení daňové povinnosti by se neuplatnil. Tento případ ale podle mého názoru nenastává, protože přijaté zdanitelné plnění bude využito nejspíše pro účely plnění osvobozených od daně podle § 61 písm. d) ZDPH. Faktura tedy má být vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti, za uvedených podmínek ale bez nároku na odpočet daně na straně TJ Sokol jako plátce DPH.
Pro úplnost doplňme, že jak vyplývá z § 92a odst. 7 ZDPH, právní úprava upřednostňuje použití režimu přenesení daňové povinnosti a v případě jeho použití tento postup nezpochybňuje.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty