Otázky a odpovědi: Vratné obaly - rozpuštění do účetnictví

Vydáno: 1 minuta čtení

V účetnictví evidujeme přijaté a zaplacené zálohy za vratné obaly, o nichž víme, že nám je nikdy nikdo nevrátí a my je také nevrátíme, protože je už na skladě nemáme (zákazník nám je nevrátil). Můžeme tyto zálohy rozpustit do účetnictví MD 324/D 648 a MD 548/D 314 daňově?

Otázky a odpovědi: Vratné obaly – rozpuštění do účetnictví
Ing.
Ivana
Pilařová
Poskytnutá záloha na obaly je považována za pohledávku, ke které není možné tvořit zákonné opravné položky, a to zejména z důvodu, že při svém vzniku nebyla účtována do výnosů. Pokud bude tato pohledávka z rozhodnutí účetní jednotky odepsána (souvztažnost MD 546/D 314), bude se vždy jednat jen o daňově neúčinný odpis.
Přijatá záloha na vratné obaly je z hlediska příjemce závazkem – dluhem (účet 324). Při právním zániku dluhu bude jeho odpis účtován do výnosů (MD 324/D 648), a to v souladu s bodem 4.1.3 ČÚS 019. Z pohledu daně z příjmů se však jedná o výnos, který je součástí základu daně.
Související ustanovení:
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů