Otázky a odpovědi: Odpočet na pokladny EET

Vydáno: 1 minuta čtení

Podnikatel měl ze zákona začít evidovat tržby přes EET v roce 2020. Opatřením kvůli koronaviru byla tato povinnost do 31. 12. 2020 zrušena. Z toho důvodu si podnikatel ani pokladnu EET nepořídil. Ve kterém roce si bude moci od daně z příjmů fyzických osob jednorázově odečíst 5 000 Kč?

Otázky a odpovědi: Odpočet na pokladny EET
Ing.
Ivana
Pilařová
Povinnost evidovat tržby podle zákona o elektronické evidenci tržeb byla skutečně pozastavena a odložena na 1. 1. 2021. Slevu na evidenci tržeb lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období (pro fyzickou osobu se jedná o kalendářní rok), v němž poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat. Sleva není podmíněna nákupem jakékoliv „pokladny“. Ve skutečnosti se také o žádnou pokladu ve fyzickém slova smyslu nejedná. Sleva tedy bude uplatněna ve zdaňovacím období roku 2021, ve kterém dojde k prvnímu povinnému zaevidování tržby.
Sleva činí nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka. Sleva takto vypočtená nesmí přesáhnout maximální částku 5 000 Kč.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.

Související dokumenty