Otázky a odpovědi: Příjmy společníka společnosti pro daň z příjmů

Vydáno: 1 minuta čtení

Společnost (dříve sdružení) má dva společníky. Jeden fakturuje odběrateli celou částku a druhý si 50 % nárokuje fakturací vůči prvnímu společnikovi. To samé u výdajů, jeden nakoupí a druhému 50 % fakturuje. Tzn. že jeden eviduje 100 % příjmů a jeden 50 %. Jak to bude v případě uplatnění paušálních výdajů u daně z příjmů fyzických osob? Každý si dá do příjmů pouze „svých“ 50 % a z toho uplatní paušál?

Otázky a odpovědi: Příjmy společníka společnosti pro daň z příjmů
Ing.
Petra
Konderlová
Společné příjmy a výdaje upravuje § 12 zákona o daních z příjmů, kde se uvádí v odst. 1, že „pokud nejsou společné výdaje související se společnými příjmy ze společnosti nebo ze společenství jmění rozděleny mezi poplatníky stejně jako společné příjmy, mohou poplatníci uplatnit výdaje pouze v prokázané výši“.
Pokud si tedy rozdělujete příjmy 50 % na každého společníka a stejně tak výdaje, pak si můžete uplatnit výdaje paušální částkou z dosažených příjmů dle § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů. Pokud by váš podíl na společných výdajích byl jiný než 50 %, pak byste museli uplatnit výdaje pouze v prokázané výši.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů