Trestní odpovědnost zmocněnce v souvislosti s porušením povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku

Vydáno: 6 minut čtení

O povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku nejen ve smyslu § 180 daňového řádu a možných trestněprávních dopadech nesplnění této povinnosti toho bylo napsáno již poměrně dost, ovšem jelikož zákon umožňuje poměrně široký výklad subjektů, které by potenciálně mohly být pachateli přečinu dle § 227 trestního zákoníku , považuji za vhodné k tomu uvést několik upřesňujících poznámek a judikatorních závěrů, a to zejména s důrazem na možnou trestní odpovědnost zmocněnce povinného subjektu.

Trestní odpovědnost zmocněnce v souvislosti s porušením povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku
Mgr.
Jiří
Soukop
 
Právní úprava
Stěžejní právní úpravou pro trestní část je ustanovení § 227 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník“), který uvádí: „
Kdo v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné m