Otázky a odpovědi: DPH registrace - dodání zboží mimo ČR a následný vývoz

Vydáno: 1 minuta čtení

Česká s. r. o. nakoupí zboží (součástku stroje za 200 000 Kč) od Švýcarského (CH) dodavatele, který nemá UK VAT number. Toto zboží je CZ s. r. o. prodáno z UK skladu (zboží bylo již dříve propuštěno do volného oběhu v EU). Toto zboží je v tu samou chvíli prodáno podnikateli do Srbska, tzn. zboží prodávající posílá rovnou do Srbska (mimo EU). 1. je CZ s. r. o. (dosud neplátce DPH) povinna se kvůli této operaci registrovat v Česku nebo jiné zemi k DPH (nebo jako identifikovaná osoba)? 2. zaplatí CZ s. r. o. DPH z této operace v Česku nebo jiné zemi?

Otázky a odpovědi: DPH registrace – dodání zboží mimo ČR a následný vývoz
Ing.
Ladislav
Pitner
V případě uvedeném v dotazu dochází k dodání zboží na území EU a následně k vývozu zboží z EU do Srbska (třetí země, mimo EU), ale zboží se neocitne na území ČR. Pokud jde o registraci plátců (§ 6 až 6f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, dále „ZDPH“) a registraci identifikovaných osob (§ 6g až § 6l ZDPH), není v ZDPH žádné ustanovení, které by ukládalo povinnost stát se plátcem nebo osobou identifikovanou k dani při dodání zboží mimo tuzemsko, žádná taková povinnost CZ s. r. o. v ČR nevznikne. Doporučujeme ale ověřit u správce daně v UK, zda taková registrační povinnost nevznikne zejména v této zemi, především pak po 1. 1. 2021, kdy UK definitivně odejde z EU (skončí přechodné období, po které bude UK používat pravidla pro DPH platná pro členské země EU, i když už členem EU není).
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty