Otázky a odpovědi: Prodej vozidla koupeného od neplátce a DPH

Vydáno: 2 minuty čtení

Pokud plátce DPH, podnikatel nebo s. r. o. zabývající se prodejem drobného zboží, koupí vozidlo do svého obchodního majetku od neplátce DPH a následně ho bude po dvou letech prodávat, bude odvádět z prodeje vozidla DPH, když ho koupil od neplátce?

Otázky a odpovědi: Prodej vozidla koupeného od neplátce a DPH
Ing.
Tomáš
Brokl
V případě prodeje takového vozidla se jedná o standardní zdanitelné plnění, tedy z prodeje vozidla bude uplatněna DPH na výstupu. Dle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je
„předmětem daně dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, s místem plnění v tuzemsku“
.
Jednou ze situací, kdy by mohlo nastat, že dodání zboží (například automobilu) je plněním osvobozeným od daně, je dodání zboží, u kterého při pořízení, popřípadě při změně účelu použití, plátce nemohl uplatnit nárok na odpočet daně, protože jej používal k uskutečnění plnění osvobozených od daně (§ 62 odst. 1 ZDPH).
Druhou situací, kdy by na výstupu nebyla uplatněna DPH, je, že by se jednalo o prodej osobního automobilu, který byl pořízen prodávajícím před 1. 4. 2009 a při jeho pořízení podle tehdy platného zákona o DPH neměl plátce DPH nárok na odpočet, pak je prodej takového automobilu plněním osvobozeným bez nároku na odpočet.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.