Dopady novely daňového řádu na některé aspekty kontrolní činnosti finančních orgánů

Vydáno: 22 minut čtení

V minulých dnech byla přijata pod č. 283/2020 Sb. nejrozsáhlejší novela daňového řádu za poslední léta. V dnešním příspěvku se zaměříme na některé aspekty kontrolních procesů prováděných správcem daně a na porovnání současného stavu se změnami provedenými zmíněnou novelou. Účinnost novely je stanovena od 1. 1. 2021.

Dopady novely daňového řádu na některé aspekty kontrolní činnosti finančních orgánů
Ing.
Zdeněk
Burda,
daňový poradce, BD Consult, s. r. o.
 
Daňová kontrola
 
Zahájení daňové kontroly
Současný stav
Pravidla pro zahájení daňové kontroly stanoví § 87 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“). Mohou nastat především následující varianty:
a)
správce daně se
neformálně
(telefonem, e-mailem apod.)
ohlásí
se záměrem v konkrétní den zahájit s daňovým subjektem kontrolu. Pokud dojde k domluvě, kontrola je obvykle ve smluvený den zahájena sepsáním protokolu o zahájení kontroly;
b)
správce daně
se dopředu neohlásí
a dostaví se k daňovému subjektu s požadavkem na okamžité zahájení kontroly. Pokud nedojde k vzájemným sporům, pak je situace řešena stejně jako v předchozím bodě;
c)
správce daně
oznámí svůj záměr provádět kontrolu formálně
prostřednictvím datové schránky či pošty. Pokud je toto sdělení či oznámení prvním krokem k zahájení kontroly, nemůže být chápáno jako výzva ve smyslu § 92 odst. 3 daňového řádu (bude o ní pojednáno dále). Opět, v případě, že nenastanou problémy, situace je řešena obdobně jako v bodu a).
 
A) Problémy při zahájení kontroly – neumožnění kontroly daňovým subjektem
Zatímco v případě bezkonfliktního zahájení kontroly spory obvykle nevznikají, mohou při zahájení kontroly nastat
komplikace v případě, že daňový subjekt zahájení kontroly z nejrůznějších důvodů neumožní.
Příklad 1
Do firmy AAA, s. r. o., přijdou pracovníci správce daně s tím, že v ní hodlají zahájit daňovou kontrolu. Po příchodu na adresu firmy zjistí, že:
a)