Otázky a odpovědi: Antivirus C u jednatele s. r. o. s pracovní smlouvou

Vydáno: 2 minuty čtení

Vlastník a současně jednatel s. r. o. chce požádat o dotační program Antivirus C. V s. r. o. má na fyzickou osobu na sebe uzavřenu pracovní smlouvu na pozici obchodní zástupce. Z tohoto pracovního poměru se odvádí sociální pojištění. Jiní zaměstnanci, za které by se odvádělo sociální pojištění, ve společnosti nejsou. Může společnost o dotační program zažádat?

Otázky a odpovědi: Antivirus C u jednatele s. r. o. s pracovní smlouvou
Ing.
Matěj
Nešleha
Dle mého názoru je možné, aby tento zaměstnavatel využil snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele (prominutí pojistného) – program Antivirus C – neboť zákonem č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, je zaměstnavatelům umožněno snížit vyměřovací základ zaměstnavatele za kalendářní měsíce červen, červenec a srpen 2020 tím, že do něj nezahrnou vyměřovací základy zaměstnanců v pracovním poměru, jejichž pracovní poměr trvá v posledním dni kalendářního měsíce.
Tedy skutečnost, že se jedná o osobu jednatele, není podstatná – překážkou by bylo, pokud by byl jednatel „zaměstnán“ na odměnu za výkon funkce, protože v takový okamžik by nebyl zaměstnancem v pracovním poměru.
Bez ohledu na výše uvedené je třeba splnit veškeré další podmínky, které program Antivirus C vyžaduje – například výše vyměřovacího základu a další.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.