Otázky a odpovědi: Nárok na Antivirus C a podmínka 90 % počtu zaměstnanců

Vydáno: 1 minuta čtení

Jedna z podmínek možnosti snížení odvodu pojistného je, že počet zaměstnanců k 30. 6. 2020 se nesníží pod 90 % stavu za březen 2020. Od 10/2019 firma o počtu 6 zaměstnanců měla jednoho pracovníka na nemocenské, ten k 31. 5. 2020 požádal o ukončení pracovního poměru dohodou. Započítává se tento pracovník do stavu zaměstnanců k 31. 3. 2020, kteří jsou účastni nemocenského pojištění? Pokud ano, pak jedna z podmínek nebude splněna a pak zřejmě nelze využít prominutí odvodu pojistného za zaměstnavatele, je to tak?

Otázky a odpovědi: Nárok na Antivirus C a podmínka 90 % počtu zaměstnanců
Ing.
Marta
Ženíšková
Zaměstnanec v pracovním poměru, pokud jeho zaměstnání není zaměstnáním malého rozsahu, je účasten nemocenského pojištění od vstupu do zaměstnání do jeho skončení. I když takový zaměstnanec byl dne 31. 3. 2020 v pracovní neschopnosti, byl v tomto dni ze zaměstnání v pracovním poměru účasten nemocenského pojištění. Tento zaměstnanec se musí započítat do počtu zaměstnanců v pracovním poměru dne 31. 3. 2020, firma proto nesplní podmínku pro prominutí pojistného za červen 2020, jestliže dne 30. 6. měla jen 5 zaměstnanců v pracovním poměru.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.

Související dokumenty