Otázky a odpovědi: Nárok na Antivirus C a nulový počet zaměstnanců k 31. 3. 2020

Vydáno: 1 minuta čtení

Společnost s r. o. přijala k 1. 5. 2020 prvního zaměstnance do pracovního poměru. Do té doby ve společnosti pracoval pouze společník bez jakéhokoli pracovněprávního vztahu ke své společnosti, firma už podniká déle. K 31. 3. 2020 měla tedy firma nulový počet zaměstnanců. Má nárok na prominutí pojistného v rámci programu Antivirus C dle zákona č. 300/2020 Sb. , o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, budou-li všechny podmínky dle zákona splněny? Matematicky to vychází, avšak je to v souladu se zákonem jako takovým, když firma k 31. 3. 2020 žádného zaměstnance neměla?

Otázky a odpovědi: Nárok na Antivirus C a nulový počet zaměstnanců k 31. 3. 2020
Ing.
Marta
Ženíšková
Zaměstnavatel, který v březnu nezaměstnával žádného zaměstnance, nebyl v tomto měsíci zaměstnavatelem, nemá nárok na prominutí pojistného. V březnu nebyl zaměstnavatelem, nemůže porovnat, zda u něho jako zaměstnavatele nedošlo k poklesu zaměstnanců o více než 10 % oproti stavu k 31. 3. 2020.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.