Otázky a odpovědi: Chráněná dílna a prominutí sociálního pojištění za zaměstnavatele

Vydáno: 1 minuta čtení

Zaměstnavatel má chráněnou dílnu a pobírá příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce. Pokud zaměstnavatel využije prominutí sociálního pojištění za zaměstnavatele v rámci programu Antivirus (covid), bude mít nárok na tento příspěvek v plné výši?

Otázky a odpovědi: Chráněná dílna a prominutí sociálního pojištění za zaměstnavatele
Ing.
Marta
Ženíšková
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce nahrazuje podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 75 % prostředků skutečně vynaložených na mzdy nebo platy, včetně pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Pokud takový zaměstnavatel využije možnosti prominutí pojistného na sociální zabezpečení, potom pojistné, které mu bylo prominuto, nemůže zahrnout do výdajů, které bude předkládat úřadu práce pro výpočet příspěvku.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.

Související dokumenty

Zákony

435/2004 Sb., o zaměstnanosti