Otázky a odpovědi: Zálohy na daň z příjmů právnických osob u firem s povinným auditem při předčasném podání daňového přiznání

Vydáno: 2 minuty čtení

Společnost s r. o. podléhá povinnému auditu, tudíž by za rok 2019 – pokud by neexistovala opatření v souvislosti s koronavirem – podávala daňové přiznání 1. 7. 2020. 1. Musí firmy s povinným auditem podávat na FÚ do 1. 4. nějaké oznámení, že jsou povinně auditované, a tudíž se termín prodlužuje? 2. Může být na daňovém přiznání jako podepisující osoba uveden jednatel s. r. o., a podání tudíž může být uskutečněno přes datovou schránku firmy (firma nemá na zpracování žádného daňového poradce)? 3. Pokud povinně auditovaná firma odešle na FÚ přiznání již 28. 2. 2020 a vyvstane jí povinnost platit čtvrtletní zálohy, jaké budou termíny splatnosti těchto záloh?

Otázky a odpovědi: Zálohy na daň z příjmů právnických osob u firem s povinným auditem při předčasném podání daňového přiznání
Ing.
Christian
Žmolík
Pokud účetní jednotka naplnila podmínky pro povinné ověření účetní závěrky auditorem, bude se automaticky dle ustanovení § 136 odst. 2 daňového řádu posouvat termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019 o 3 měsíce na 1. 7. 2020. Správci daně se přitom tato skutečnost (automatické posunutí termínu pro podání přiznání) nemusí nijak oznamovat. Z údajů následně podaného daňového přiznání totiž správce daně zjistí, zda daňový subjekt opravdu podléhal povinnému auditu, a v systému se nastaví datum vyměření daňového přiznání k 1. 7. 2020.
Při automatickém posunutí termínu pro podání daňového přiznání z důvodu povinného auditu přiznání podepisuje jednatel a přiznání se podává z datové schránky daňového subjektu. Není tedy nutné dávat plnou moc daňovému poradci.
V případě, že povinně auditovaná firma podá daňové přiznání do 1. 4. 2020, tak k vyměření tohoto přiznání dojde až k 1. 7. 2020, a následné čtvrtletní zálohy vyplývající z tohoto daňového přiznání budou splatné 15. 9. 2020, 15. 12. 2020, 15. 3. 2021 a případně 15. 6. 2021 (pokud se bude přiznání za rok 2020 podávat k 1. 7. 2021).
To taktéž znamená, že v případě, kdy z daňového přiznání za rok 2018 vyplývala povinnost hradit zálohy, tak záloha splatná k 15. 6. 2020 se bude hradit ještě podle daňové povinnosti z daňového přiznání za rok 2018.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád