Neveřejná část spisu a zajišťovací příkaz

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2019, sp. zn. 1 Afs 469/2018 , www.nssoud.cz

Neveřejná část spisu a zajišťovací příkaz
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
K

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád