Komplexní posuzování transakcí

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 10. 2019, sp. zn. 5 Afs 125/2017 , www.nssoud.cz

Komplexní posuzování transakcí
JUDr. Ing.
Ondřej

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád