Švarcsystém

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 10. 2019, sp. zn. 2 Afs 435/2017 , www.nssoud.cz

Švarcsystém
JUDr. Ing.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů