Péče o zdraví

Vydáno: 11 minut čtení

Základní ustanovení tohoto smluvního typu určuje, že smlouvou o péči o zdraví se zavazuje poskytovatel vůči příkazci pečovat v rámci svého povolání nebo předmětu činnosti o zdraví ošetřovaného, ať je jím příkazce nebo třetí osoba. Příkazce zaplatí poskytovateli odměnu, je-li to ujednáno. O těchto otázkách pojednává tento článek.

Péče o zdraví
prof. JUDr.
Karel
Marek,
CSc.
Mezi smluvními typy ve čtvrté části občanského zákoníku má svoje místo i Díl 9 s nadpisem Péče o zdraví (§ 2636 – 2651). Jde o novou soukromoprávní úpravu. Základní ustanovení tohoto smluvního typu určuje, že smlouvou o péči o zdraví se zavazuje poskytovatel vůči příkazci pečovat v rámci svého povolání nebo předmětu činnosti o zdraví ošetřovaného, ať je jím příkazce nebo třetí osoba. Příkazce zaplatí poskytovateli odměnu, je-li to ujednáno. To neplatí, stanoví-li jiný právní předpis, že se péče o zdraví hradí výlučně z jiných zdrojů. Kromě občanského zák. upravuje zdravotní služby zejména jiný (zvláštní) zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a dále zejména zák. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Před přijetím občan. zák. neexistovala taková soukromoprávní úprava;
judikatura