Otázky a odpovědi: DPH při dodání chladu

Vydáno: 1 minuta čtení

Společnost vlastní budovu s větším množství bytových a nebytových jednotek. Do větší části jednotek společnost dodává chlad, který si vyrábí na vlastním zařízení. Zařízení je poháněno elektřinou a vyrábí studenou vodu, kterou následně dovádí do jednotlivých jednotek. Zařízení na výrobu chladu má samostatný elektroměr. Společnost pak přeúčtovává na jednotlivé nájemce poměrnou část spotřebované elektřiny na výrobu chladu. Jedná se i v tomto případě o dodávku chladu, která by měla podléhat snížené sazbě DPH? Nebo se plnění považují za přeúčtování elektrické energie a je jedno, že to mělo souvislost s výrobou chladu?

Otázky a odpovědi: DPH při dodání chladu
<

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty