Otázky a odpovědi: Kompenzační bonus při souběhu OSVČ, hlavního pracovního poměru a rodičovského příspěvku

Vydáno: 2 minuty čtení

OSVČ má souběžně s podnikáním také hlavní pracovní poměr s tím, že HPP je hlavním zdrojem příjmů. Zároveň ale pobírá rodičovský příspěvek, takže z hlavního pracovního poměru žádné příjmy nemá. Na OSVČ má zavřenou provozovnu (kadeřnictví). Má OSVČ nárok na poskytnutí kompenzačního bonusu ve výše uvedeném případě?

Otázky a odpovědi: Kompenzační bonus při souběhu OSVČ, hlavního pracovního poměru a rodičovského příspěvku
Josef
Rajdl
Zákon o kompenzačním bonusu (č. 159/2020 Sb.) k této problematice v § 2 obecně uvádí:
„Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec.“
Z hlediska uvedeného pracovního poměru je tedy podstatné, zda je daná činnost vykonávána a situace naznačená v dotazu by tedy nárok na kompenzační
bonus
omezovat neměla. Tyto informace se lze také dočíst na webu Ministerstva financí, kde k dotazu, který řeší totožnou problematiku, lze zjistit následující:
„... Při pobírání rodičovského příspěvku nevykonáváte závislou činnost (nemáte příjmy ze zaměstnání), takže nejste účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec a při splnění dalších podmínek uvedených v zákoně, tedy zejména pokud byl výkon vaší samostatné výdělečné činnosti omezen nad míru obvyklou z důvodu mimořádné situace související s výskytem koronaviru, máte nárok na kompenzační
bonus
.“
Z hlediska nároku na poskytnutí kompenzačního bonusu v uvedeném případě je tak především důležité, zda byl výkon samostatné výdělečné činnosti omezen z důvodu mimořádné situace související s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Pokud např. nebylo kadeřnictví ve skutečnosti provozováno ani před uvedenou mimořádnou situací, pak by tato podmínka splněna nebyla. Je třeba počítat s tím, že podmínky, za kterých bylo o kompenzační
bonus
žádáno, mohou být v budoucnu ověřovány.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.