Otázky a odpovědi: Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu

Vydáno: 2 minuty čtení

Mám dotaz ohledně správného zařazení zaměstnanců pod § 207 , 208 a 209 zákoníku práce ve vazbě na program Antivirus. Pochopila jsem, že je zodpovědností zaměstnavatele, pod jaký paragraf (§ 207, 208, 209) zahrne překážky na straně zaměstnavatele a podle toho pak využije režim A nebo B, případně oba režimy programu Antivirus. Řeším problém u hotelu s restaurací, který má zaměstnance podle mě jak v § 208, tak i v § 209. Hotel včetně ubytování a restaurace je uzavřen, funguje jen výdejové okénko na prodej obědů přes poledne. Není mi jasné, jestli jeden zaměstnavatel může využít současně jen jeden paragraf (§ 208) nebo klidně i více (kombinaci § 207, 208, 209). Původně jsem si myslela, že je uzavřen hotel (ubytování i restaurace) z důvodu usnesení vlády o přijetí krizového opatření, a tudíž celý hotel uplatní § 208 (100% náhrada mzdy), ale podle usnesení je uzavřena jen restaurace, ubytování teoreticky ne (zaměstnance by ubytovat mohli). Nicméně mají zavřeno a nemají žádné ubytované hosty. Pak by to znamenalo, že zaměstnanci restaurace jsou pod § 208, zaměstnanci hotelu pod § 209 a zaměstnanci, kteří vaří pro výdejové okénko jsou také pod § 209 – částečná nezaměstnanost? Posuzuji to u každého zaměstnance samostatně? Konkrétní příklad: ubytování na hotelu uzavřeno, recepční do práce nechodí, pokojská chodí na 2 hodiny denně a dělá generální úklid, většina zaměstnanců restaurace je doma, jen jeden kuchař a jedna servírka vaří a vydávají obědy – jsou v práci 3 hodiny denně. Podle informací SUIP, pokud je jeden zaměstnanec pod § 209 – částečná nezaměstnanost, pak je celý zaměstnavatel pod § 209 (viz ŠKODA AUTO), ale to mi moc nesedí na to, že někteří zaměstnanci nechodí do práce z důvodu uzavření provozu na základě usnesení vlády a podle mě mají nárok na 100% náhradu a jsou pod § 208. A ještě jsem se chtěla zeptat, zda mohu vyplatit u částečné nezaměstnanosti 100 % náhrady mzdy a od Úřadu práce požadovat 60 %?

Otázky a odpovědi: Program Antivirus – náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
JUDr.
Bořivoj
Šubrt
Není vyloučeno, že u téhož zaměstnavatele vzniká kombinace různých případů překážek v práci na jeho straně. Část firmy je například uzavřena z důvodu usnesení vlády, v jiné části provoz omezeně pokračuje z důvodu omezení odbytu a v další části je provoz zastaven z důvodu prostoje pro nedostatek dodávek dílů pro kompletaci výrobků. Jde-li o hotely a restaurace, vycházíme z toho, že jsou uzavřeny z důvodu usnesení vlády a nic na tom nemění ani uvolnění ubytování pro pracovní cesty nebo možnost výdeje jídel přes okénko. Jestliže je tedy hotel uzavřen, a v té době pokojské provádějí generální úklid v části pracovní doby, pořád jde po zbytek pracovní doby o překážku v práci podle ustanovení § 208 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „ZP“), s náhradou mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku. Jestliže je uzavřena restaurace, avšak několik zaměstnanců se podílí na vaření a výdeji jídel přes okénko, stále jde o překážku v práci podle ustanovení § 208 ZP, nikoliv u nich podle ustanovení § 209 ZP a u zbytku zaměstnanců podle ustanovení § 208 ZP. Celou provozní jednotku je nutné posuzovat podle téhož ustanovení – jinak by totiž docházelo k nerovnosti mezi zaměstnanci, neboť ti, kteří vaří a vydávají jídla, by v té části pracovní doby, ve které nepracují dostávali pouze nejméně 60 % průměrného výdělku a ostatní, kteří nepracují vůbec, by dostávali 100 %. Všechny zaměstnance je tudíž v dané jednotce nutné posuzovat stejně – v daném případě podle ustanovení § 208 ZP. Pravidlo, že pokud jediný zaměstnanec je posuzován podle ustanovení § 209 ZP, tak jsou tak posuzováni i všichni ostatní, kteří vůbec nepracují, je vyjádřeno nesprávně opačně – v daném případě budou všichni posuzováni podle ustanovení § 208 ZP. Tento výklad je veden základní zásadou pracovněprávních vztahů podle § 1a odst. 1 písm. a) ZP o zvláštní zákonné ochraně zaměstnanců.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce