Otázky a odpovědi: Kompenzační bonus OSVČ

Vydáno: 2 minuty čtení

Jak dle zákona chápat tzv. míru obvyklou? Má nárok na daňový bonus OSVČ, která vykonává nadále svou činnost, ale byly jí odmítnuty některé zakázky? Jak se posuzuje "míra obvyklá"? Existuje kromě zákona ještě nějaký metodický pokyn, stanovisko Komory daňových poradců apod.?

Otázky a odpovědi: Kompenzační bonus OSVČ
Ing.
Ivana
Pilařová
Předpokládám, že tazatel řeší ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 159/2020 Sb. Jedná se o předmět kompenzačního bonusu, který je navázán na to, že subjekt nemohl svoji činnost zcela nebo zčásti vykonávat v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, a to zejména z uvedených důvodů (následuje demostrativní výčet).
Pojem "míra obvyklá", který je v textu použit, je nutné vnímat nikoliv samostatně "jako takový", ale v kontextu textu zákonného ustanovení. Tj. je potřeba splnit vazbu na ohrožení zdraví, nebo na krizová opatření a je potřeba definovat důvody, které nastaly a jsou spjaty právě s touto situací. Samotný pojem "míra obvyklá" je neurčitý právní pojem, který není a velmi pravděpodobně ani nebude podrobněji definován (takových neurčitých právních pojmů je více a právo je běžně užívá). Vždy bude záležet na posouzení konkrétní situace každého jednotlivého žadatele.
V dotazu zaznělo, že byly odmítnuty některé zakázky. To se děje i v běžném podnikatelském životě. Je na žadateli, aby prokázal, že toto odmítnutí zakázek se váže právě ke koronavirovým opatřením (například odběratelem potravin je zavřený hotel či provozovna, kde se nepracuje z důvodu karantény či péče o děti zaměstnanců), a aby zároveň dokázal, že se jedná o zásadní zásah do jeho podnikatelského života, a to přímo v době trvání bonusového období, nikoliv předtím, ani následně.
Odmítnutí zakázek, které způsobí to, že OSVČ "je bez práce", a činnost tak "stojí", je jistě důvodem pro podání žádosti. Naopak odmítnutí zakázky v době, kdy OSVČ pracuje na zakázce (zakázkách) jiné, a činnost tak pokračuje, podle mého názoru důvodem není.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.