Otázky a odpovědi: Obědy pro dobrovolníky v nemocnici v rámci nouzového stavu kvůli Covid-19

Vydáno: 2 minuty čtení

V rámci nouzového stavu do fakultní nemocnice nastoupili dobrovolníci, kteří nám pomáhají zvládnout a překlenout krizovou situaci. Těmto dobrovolníkům (zaměstnancům) chceme zajistit alespoň stravování zdarma (obědy připravované naším stravovacím zařízením ve studené podobě, které lze ohřát v mikrovlnné troubě). Existuje (vzhledem k mimořádné situaci) možnost zúčtovat hodnotu neuhrazené pohledávky za těmito zaměstnanci (v hodnotě pořizovací ceny potravin) do daňově uznatelných nákladů?

Otázky a odpovědi: Obědy pro dobrovolníky v nemocnici v rámci nouzového stavu kvůli Covid-19
Ing.
Ivana
Pilařová
Bohužel, i přes nouzový stav a mimořádná opatření, stále platí § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), které není nijak pro tyto účely modifikováno. Toto ustanovení umožňuje do daňově účinných nákladů zahrnout pouze část, která není hodnotou potravin z jednoho jídla. Zbylá hodnota je buď pohledávkou vůči zaměstnanci, nebo daňově neúčinným nákladem, případně (pokud je tvořen), čerpáním fondu tvořeného ze zisku.
Pokud chcete dobrovolníkům, kteří jsou vašimi zaměstnanci, poskytovat obědy zdarma, je zcela zbytečné účtovat o pohledávce (za nedaňovou hodnotu surovin na přípravu jídla) a následně ji odpisovat. Nelze najít možnost, jak tento odpis pohledávky daňově uznat dle § 24 odst. 2 písm. y) ZDP. Vhodnější je volit účtování přímo do daňově neúčinných nákladů, nebo do fondu tvořeného ze zisku. Na „nedaňovosti“ této části hodnoty jídla se nic nezmění, ale zjednoduší se účtování.
Z pohledu zaměstnance se zdarma poskytnutý oběd v žádném případě nedaní, jedná se o nepeněžní příjem, který je od daně osvobozen dle § 6 odst. 9 písm. b) ZDP.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů