Otázky a odpovědi: Storno poplatek za zrušený zájezd a DPH

Vydáno: 1 minuta čtení

Cestovní agentura (CA) nakupuje ubytování do Maďarska od cestovní kanceláře (CK), dopravu má vlastními autobusy. Nyní dochází ke stornům zájezdů. Za ubytování jí vrací CK dle smluvních podmínek např. 40 % storno, které se hned posílá klientům. Za dopravu vlastními autobusy si CA účtuje dle smluvních podmínek také např. 40 % storno. Bude toto storno z vlastní neuskutečněné přepravy podléhat DPH? Někdy dochází ale i k situaci, že se zájezd zruší hned na začátku. CA si účtuje 1 000 Kč za storno. Cestovní kancelář si nechá např. 400 Kč storno, zbytek, tj. do 1 000 Kč, si nechává CA dle smluvních podmínek. Bude toto podléhat DPH? A pokud ano, bude se počítat 600 + DPH, nebo 496 Kč + 104 Kč (DPH) = 600?

Otázky a odpovědi: Storno poplatek za zrušený zájezd a DPH
Ing.
Ladislav
Pitner
Tzv. stornopoplatky nepodléhají dani (DPH), protože nejsou úplatou za poskytnutou službu (příp. ani za dodání zboží).
Předmětem daně v případě CK je podle § 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, poskytnutí služby (cestovní služby) za úplatu osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, s místem plnění v tuzemsku.
V případě účtování stornopoplatku se nejedná o úplatu za poskytnutí služby, proto se neuplatní DPH.
Důležité však je, aby stornopoplatky byly jednoznačně definovány ve smluvních podmínkách, v cestovní smlouvě apod.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty