Otázky a odpovědi: Dovolená - výpočet nároku v souvislosti s ošetřovným kvůli koronaviru

Vydáno: 2 minuty čtení

Zaměstnankyně podala k 31. 1. 2020 výpověď. Pracovní poměr měl být tedy ukončen k 31. 3. 2020. Od 15. 3. 2020 nastoupila na nemocenskou do 31. 3. 2020 a hned následně od 1. 4. 2020 nastupuje na ošetřovné z důvodu uzavření školy v souvislosti s epidemií. Pokud by na ošetřovném byla např. do 31. 5. 2020, kdy dojde k ukončení pracovního poměru? Jak je to s nárokem na dovolenou (na kolik dní by měla nárok, pokud je roční nárok 20 dní)? Započítává se ošetřovné z důvodu uzavření školy do odpracované doby pro účely dovolené?

Otázky a odpovědi: Dovolená – výpočet nároku v souvislosti s ošetřovným kvůli koronaviru
JUDr.
Petr
Bukovjan
Pokud výpověď z pracovního poměru dala zaměstnankyně, a nikoliv zaměstnavatel, pak pracovní poměr skončil uplynutím výpovědní doby ke dni 31. 3. 2020, a na tom ničeho nezměnila ani její dočasná pracovní neschopnost počínající dne 15. 3. 2020. V tomto případě se totiž neuplatnil institut zákazu výpovědi ve smyslu ustanovení § 53 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „ZP“), a nedošlo ani k žádnému prodloužení pracovního poměru.
Z výše uvedeného závěru je nutné vycházet též pro účely posouzení práva zaměstnankyně na dovolenou. Za dobu od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020 nesplnila zaměstnankyně podmínku odpracování alespoň 60 dnů v kalendářním roce (její dočasná pracovní neschopnost zjevně není důsledkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, a tedy se pro účely dovolené neposuzuje jako výkon práce). Přísluší jí proto jen dovolená za odpracované dny ve smyslu ustanovení § 214 ZP, a to v délce 1/12 z celoroční výměry za každých 21 odpracovaných dnů (v daném případě to budou nejspíše 2/12, tj. 3,5 dne dovolené).
Jen na doplnění obecně, doba péče o dítě mladší než 10 let z důvodů uvedených v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (tj. i v případě nemožnosti dítěte docházet do školy z důvodu jejího uzavření), se pro účely dovolené jako výkon práce posuzuje.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.