Otázky a odpovědi: Překážky v práci kvůli nouzovému stavu a vznik nároku na dovolenou

Vydáno: 1 minuta čtení

Z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele budou zaměstnanci doma podle § 209 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce (dále jen „ZP “). Považuje se doba, kdy zaměstnanci nepracují z tohoto důvodu, za výkon práce podle § 348 ZP , abychom ji mohli zahrnout do počtu odpracovaných dnů při výpočtu nároku na dovolenou podle § 212 a 214 ZP ?

Otázky a odpovědi: Překážky v práci kvůli nouzovému stavu a vznik nároku na dovolenou
JUDr.
Bořivoj
Šubrt
Překážky v práci na straně zaměstnavatele jsou vždy považovány za výkon práce podle § 348 ZP a nevylučuje je z nich ani ustanovení § 216 odst. 2 ZP. Považují se tedy za odpracovanou dobu i pro účely vzniku práva na dovolenou.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce