Otázky a odpovědi: Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatření proti Covid-19

Vydáno: 2 minuty čtení

Společnost s r. o. provozuje autodopravu – vozí součástky pro německé automobilky. Nyní však tyto podniky v důsledku koronaviru stojí, a není tedy co vozit. V jaké výši je zaměstnavatel povinen vyplatit náhradu mzdy svým zaměstnancům? Některým přiděluje práci např. v podobě údržby vozidel, jiní nepracují vůbec. Pokud bude situace trvat déle, tak nebude práce pro žádné zaměstnance. Bude mít případně zaměstnavatel nárok na alespoň částečnou náhradu od státu?

Otázky a odpovědi: Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatření proti Covid-19
JUDr.
Petr
Bukovjan
Zaměstnancům, kteří budou pro zaměstnavatele i za této nepříznivé situace nadále vykonávat práci, přísluší mzda. Poskytování náhrady mzdy se bude týkat pouze těch zaměstnanců, kteří práci vykonávat nemohou, v daném případě proto, že jim zaměstnavatel práci nemůže přidělovat. U nich půjde o překážku v práci na straně zaměstnavatele.
Výše poskytované náhrady se odvíjí od charakteru překážky v práci na straně zaměstnavatele. Obecně má zaměstnanec za těchto okolností právo na náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku. Protože ale důvodem nepřidělování práce zaměstnancům je dočasné omezení poptávky po službách zaměstnavatele, může zaměstnavatel využít režimu tzv. částečné nezaměstnanosti dle ustanovení § 209 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a buď na základě dohody s odborovou organizací, pokud u něho působí, nebo vnitřního předpisu zvážit poskytování snížené náhrady mzdy, nejméně však ve výši 60 % průměrného výdělku.
Co se týče možné
kompenzace
takto poskytované náhrady mzdy ze strany státu, MPSV připravilo a vláda odsouhlasila cílený program řešení zaměstnanosti s názvem Antivirus. Jedním z režimů v rámci tohoto programu je i podpora zaměstnavatelů, kteří byli nuceni řešit svoji situaci právě prostřednictvím částečné nezaměstnanosti. Zaměstnavateli nelze než doporučit, aby sledoval webové stránky zmíněného ministerstva, kde bude zveřejněna metodika týkající se podávání žádostí o takovou kompenzaci a budou konkretizovány podmínky, za kterých tak zaměstnavatel může učinit.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb., zákoník práce