Otázky a odpovědi: OSVČ - vedlejší činnost a zálohy na sociální pojištění v nouzovém stavu kvůli koronaviru

Vydáno: 2 minuty čtení

OSVČ podniká a má výkon činnosti jako vedlejší, neboť je i celý rok zaměstnána. Nyní v lednu 2020 podala přehled pro OSSZ a od února platí nové zálohy 2 100 Kč. Již za březen zálohu zaplatila. Může si zrušit v souvislosti s nouzovým stavem, resp. odpuštěním záloh, od dubna do srpna příkaz na 2 100 Kč? A pokračovat v platbách až v říjnu neb se jí platba z března započítala do září? A v případě, že příkaz nezruší, pak se jí vrátí tyto platby za březen až srpen v přehledu za rok 2020? Jak se bude postupovat v přehledu za rok 2020 - tam se uvedenou všechny placené zálohy a bude k tomu i přizpůsoben výpočet ve formuláři?

Otázky a odpovědi: OSVČ – vedlejší činnost a zálohy na sociální pojištění v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Ing.
Marta
Ženíšková
Platba álohy za březen 2020 se použije na úhradu zálohy za září. OSVČ může zrušit příkaz na 2 100 Kč na duben až září a od října opět platit zálohy. Pokud příkaz nezruší, zaplatí zálohy za 12 měsíců, všechny zaplacené zálohy si odečte na přehledu od pojistného, tak jako dosud se zálohy odečítaly. Pokud tato OSVČ vykonávající vedlejší činnost bude v roce 2020 povinně důchodově pojištěná, to znamená že bude povinna z dosažených příjmů platit pojistné na důchodové pojištění za rok 2020, odečte si od pojistného za tento rok ještě pojistné, které platí tyto osoby z minimálního měsíčního vyměřovacího základu, a to za 6 měsíců, za které nebyla povinna platit zálohy; odečte si 6 x 1 018 Kč, celkem 6 108 Kč. Jestliže OSVČ příkaz nezrušila, odečte si od pojistného za rok 2020 zaplacené zálohy (11 měsíců x 2 100 Kč + zálohu za leden) a ještě 6 108 Kč.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.

Související dokumenty