Otázky a odpovědi: Uzavření hotelu kvůli opatřením proti koronaviru - náhrada mzdy zaměstnanců

Vydáno: 1 minuta čtení

Zaměstnavatel má ubytovací zařízení (hotel), ve kterém není možnost stravování. Zařízení bylo státem zavřeno v rámci opatření proti koronaviru. Pro 99 % zaměstnanců (recepční, pokojské...) zaměstnavatel v tuto chvíli nemá práci, nemůže jim přidělovat činnosti dle pracovní smlouvy a ani se jinak s nimi případně dohodnout ve výjimečném stavu o změně činnosti či pracovní doby. Zaměstnanci jsou tedy od 16. 3. 2020 doma (ve „státní karanténě“, nejsou nemocní). O jakou správnou a nejvhodnější variantu překážek v práci se jedná u těchto zaměstnanců?

Otázky a odpovědi: Uzavření hotelu kvůli opatřením proti koronaviru – náhrada mzdy zaměstnanců
JUDr.
Bořivoj
Šubrt
Pokud hotel nemůže poskytovat ubytování z důvodu závazného opatření vlády, a zaměstnanci proto nemohou konat práci, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele. Lze ji posoudit podle ustanovení § 209 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, což znamená nepřidělování práce z důvodu dočasného omezení odbytu, respektive omezení poptávky. V takovém případě je možné zaměstnancům poskytovat náhradu mzdy ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku, a to buď na základě písemné dohody s odbory, nebo – jestliže odbory ve firmě nepůsobí – na základě vnitřního předpisu zaměstnavatele. Všechny ostatní případy, kdy zaměstnavatel sám rozhodl, že zaměstnanci nebudou práci konat, vytvářejí překážku v práci na straně zaměstnavatele s náhradou mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce