Otázky a odpovědi: Roční zúčtování u souběhu dohody o provedení práce a pracovního poměru u různých zaměstnavatelů

Vydáno: 3 minuty čtení

Je možno provést roční zúčtování zaměstnanci, který měl v průběhu roku 2019 příjmy ze závislé činnosti od dvou zaměstnavatelů A a B, přičemž u zaměstnavatele A byl zaměstnán v pracovním poměru od 1. 1. do 31. 7. 2019 a podepsal prohlášení, u zaměstnavatele B byl zaměstnán od 1. 1. do 31. 7. 2019 na dohodu o provedení práce s příjmy do 10 000 Kč měsíčně (nepodepsal prohlášení) a od 1. 8. do 31. 12. 2019 v pracovním poměru s podepsaným prohlášením. V případě, že bude možné provést roční zúčtování, zahrnou se pak do něj příjmy z dohody o provedení práce, či nikoli?

Otázky a odpovědi: Roční zúčtování u souběhu dohody o provedení práce a pracovního poměru u různých zaměstnavatelů
Ing.
Vlasta
Ptáčková
Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), pouze od jednoho anebo postupně od více plátců. Poslední plátce daně provede v souladu s § 38ch odst. 4 ZDP roční zúčtování záloh a výpočet daně vč. daňového zvýhodnění do 31. 3. příslušného roku.
Podmínkou je, že poplatník učinil u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani a že vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou podle zvláštní sazby daně, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 ZDP vyšší než 6 000 Kč.
Váš současný zaměstnavatel může provést roční zúčtování zaměstnanci ze současného i předchozího pracovního poměru. Nemůže zahrnout příjmy z dohody o provedení práce (DPP). Pří příjmu z DPP do 10 000 Kč měsíčně je uplatněna srážková daň, a tím je daňová povinnost považována za vyřízenou.
Ale poplatník má možnost, pokud je to pro něho výhodné, zahrnout příjmy, u kterých je provedena srážková daň, do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém byly příjmy vyplaceny, a započte daň sraženou z těchto příjmů na svou daň v souladu s § 36 odst. 7 ZDP. Podmínkou je, že zaměstnanec u tohoto plátce daně neučinil prohlášení k dani. Zároveň si vyžádá Potvrzení o zdanitelných příjmech od obou svých zaměstnavatelů. Výhodné je to např. u studentů nebo důchodců, kteří si přivydělávají na základě DPP nebo dohody o pracovní činnosti. U zaměstnanců pracujících na základě pracovní smlouvy a přivydělávajících si na dohody jsou již nezdanitelné části základu daně a sleva na dani uplatněny z příjmů závislé činnosti konané na hlavní pracovní poměr.
Proto se domnívám, že v tomto případě by pravděpodobně nebylo přínosné podávat daňové přiznání.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů