Použití přihlašovacích údajů odvolaného statutára

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 9. 2019, sp. zn. 7 Afs 377/2018 , www.nssoud.cz

Použití přihlašovacích údajů odvolaného statutára
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory