Nepravá retroaktivita a ochrana legitimního očekávání

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 8. 2019, sp. zn. 8 Afs 282/2017 , www.nssoud.cz

Nepravá retroaktivita a ochrana legitimního očekávání

Související dokumenty