Průběžné faktury za plnění rozložené v delším období

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 8. 2019, sp. zn. 10 Afs 60/2019 , www.nssoud.cz

Průběžné faktury za plnění rozložené v delším období
JU

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty