Osoba jednající za dodavatele

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 8. 2019, sp. zn. 2 Afs 121/2017 , www.nssoud.cz

Osoba jednající za dodavatele
JUDr. Ing.

Související dokumenty