Otázky a odpovědi: Příjem ze zaměstnání a ztráta z pronájmu

Vydáno: 1 minuta čtení

Fyzická osoba má hlavní příjem ze zaměstnání. V roce 2019 má nově příjem ještě z pronájmu domu. U pronájmu domu bude uplatňovat skutečné náklady (odpisy, opravy, náklady na auto) a dostane se z pronájmu do ztráty v roce 2019. Jakým způsobem se ztráta z nájmu promítne do přiznání fyzické osoby? Započte se ztráta z nájmu na příjem ze zaměstnání? Za jakých podmínek je možné ztrátu z nájmu převést do následujících let?

Otázky a odpovědi: Příjem ze zaměstnání a ztráta z pronájmu
Ing.
Tereza
Köppelová,
daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.
Odpověď
Pokud má fyzická osoba pouze příjmy ze závislé činnosti (§ 6 ZDP) a příjmy z nájmu (§ 9 ZDP), ztráta z nájmu se v daňovém přiznání za rok 2019 neprojeví. Dle § 5 odst. 3 ZDP se o ztrátu sníží úhrn dílčích základů daně zjištěných podle jednotlivých druhů příjmů uvedených v § 7 až 10 ZDP. Ztrátu tedy nelze uplatnit oproti příjmům ze závislé činnosti (§ 6 ZDP).
Tuto ztrátu lze odečíst nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které je ztráta vyměřena. Ztrátu za rok 2019 lze tedy uplatnit ve zdaňovacích obdobích 2020–2024. Například v roce, kdy fyzická osoba realizuje zisk z příjmů z nájmu (§ 9 ZDP), popř. zisk z ostatních dílčích základů (§ 7 ZDP – příjmy ze samostatné činnosti, § 8 ZDP – příjmy z kapitálového majetku a § 10 ZDP – ostatní příjmy).
Související předpisy:
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů